16/06 - Mở Tính Năng Liên Server Cụm 7-8

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới. Thông tin chi tiết như sau:

Nội Dung:

 • Thời gian bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 16/06/2017.
 • Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.
 • Phạm Vi: Cụm 7, 8.
   • Cụm 7:
  Cụm SeverTên server
  1153 Sơn Khí, Mộc Khí, Thổ Khí.
  1155 Thiên Khí, Địa Khí, Phúc Khí.
  329 Vương Khí.
   • Cụm 8:
  Cụm SeverTên server
  330 Thần Khí
  331 Phi Khí
  332 Vân Khí
  333 Vũ Khí
  334 Thanh Khí

  Những tính năng sẽ được liên thông sau khi bảo trì hoàn tất gồm:

  • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
  • 2. Trò Chuyện.
  • 3. Quốc Chiến.
  • 4. Võ Khôi Tháp.
  • 5. Thôn Thiên.

  Lưu ý

  • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

  Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

  Bổn trang kính báo!