16/06 - Kéo Dài Thời Gian Bảo Trì Liên Thông Server

Q
uý Thành Chủ thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành sẽ tiến hành kéo dài thơi gian bảo trì liên thông server, Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:00 ngày 16/06/2020 đến 17:00 ngày 17/06/2020 (dự kiến).

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh thất thoát tài sản. Mọi yêu cầu hỗ trợ - khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Bổn Trang kính bút.