16:00 - 18/08 Bảo trì máy chủ Thắng Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thắng Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 16:00 - 17:00 ngày 18/08/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Thắng Long .

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,