15h30 - 03/08: Bảo trì một số máy chủ

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ Ngọa Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 15h30 - 15h45 ngày 03/08/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Bá Long, Phi Long, Mãnh Long, Đại Long.

Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Thân chúc quý thành chủ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng với Webgame chiến thuật Ngọa Long!

Bổn Trang kính báo,