15:15 - 01/08: Bảo trì nhanh cụm SV 1160

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và khắc phục lỗi kỹ thuật liên quan đến tính năng Đổi Tên Quân Đoàn, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ 1160 trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 15:15 - 15:45 ngày 01/08/2017.
  • Phạm vi: Cụm máy chủ 1160.
  • Nội dung: Quân Đoàn 500ae sau khi đổi tên sẽ thành Bá Vương.
Cụm Máy ChủTên Máy Chủ
1160 Xích Sơn
Lôi Sơn
Trường Sơn
Địa Sơn
Phúc Sơn
Thần Sơn 2
Phi Sơn
Vấn Sơn
Vũ Sơn 2
Thanh Sơn
Bá Sơn
Vương Sơn 2
Mộng Sơn
Điệp Sơn
Long Khí

Sau thời gian bảo trì, đổi tên Quân Đoàn, những tính năng liên quan đến Quân Đoàn như: Đăng ký công thành và tài nguyên sẽ bị reset. Rất mong Quý Thành Chủ thông cảm !

Kính báo,

Lưu ý

Trong thời gian bảo trì, Quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập Ngọa Long để tránh tổn thất. Mọi khiếu nại trong thời gian trên sẽ không được giải quyết.