15/06 - Mở Tính Năng Liên Server Cụm 4-5-6

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp Quý Thành Chủ có thể cùng nhau chinh chiến, kết giao bằng hữu, dẹp yên loạn quân, hoàn thành mộng thống nhất giang sơn. Bổn Trang sẽ bảo trì máy chủ trong thời gian ngắn để thử nghiệm các tính năng liên server với nhiều trải nghiệm mới. Thông tin chi tiết như sau:

Nội Dung:

 • Thời gian bảo trì: Vào lúc 10:00 ngày 15/06/2017.
 • Dự kiến: 10:30 có thể trải nghiệm tính năng.
 • Phạm Vi: Cụm 4, 5, 6.
  • Cụm 4:
Cụm 4Tên server
[1150] Vương Sơn, Địa Sơn, Phúc Sơn, Thần Sơn, Phi Sơn, Vân Sơn, Vũ Sơn, Thanh Sơn, Bá Sơn.
[1148] Huyết Ưng, Thần Ưng, Mỹ Ưng, Chiến Ưng, Lãnh Ưng, Ma Ưng, Hỏa Ưng, Soái Ưng, Hồng Ưng, Phi Ưng, Bá Ưng, Bách Ưng, Bạo Ưng, Bạch Ưng, Hắc Ưng, Lục Ưng, Thái Ưng, Khuyết Ưng, Chí Ưng, Cát Ưng, Phong Ưng, Lôi Ưng, Tân Ưng, Phát Ưng, Chi Chiến, Đại Ưng, Tuyết ưng, Song Ưng, Doanh Ưng, Xuân Ưng, Kiến Lập, Đế Vương, Càn Khôn, Thần Phụng, Ưu Phụng, Lâm Phụng, Lôi Phụng, Mai Phụng, Thương Phụng, Túy Phụng, Uyển Phụng, Liễu Phụng, Viên Phụng, Trấn Phụng, Xích Phụng, Mãnh Phụng, Nguyên Phụng, Cát Phụng, Toàn Phụng, Kiều Phụng, Thái Phụng, Chiến Phụng, Hải Phụng, Ân Phụng.
[1146] Hồng Mã, Thanh Mã, Uyển Mã, Hắc Mã, Bạch Mã, Xích Mã, Thiên Ưng, Hoàng Mã, Kim Mã, Huyết Mã, Phi Mã, Thần Mã, Tứ Mã, Song Mã, Tam Mã.
  • Cụm 5:
Cụm 5Tên server
[1127] Thần Tướng, Ma Phụng, Song Phụng, Xuân Phụng, Nhật Phụng, Huyết Phụng, Minh Phụng, Hàn Phụng, Yên Phụng, Tước Phụng, Mỹ Phụng, Quy Phụng, Băng Phụng, Thần Kiếm, Dũng Long, Gia Long, Uy Long, Thịnh Long, Hoàng Long, Điển Long, Giao Long, Huy Long, Giáng Long.
[1132] Sơn Long, Vương Long, Ngạo Long, Thần Long, Bá Long, Bảo Long, Thần Long, Thu Long, Khôi Long, Mộng Long, Phước Long, Diệm Long, Khánh Long, Lục Long, Xích Long, Lĩnh Long, Hạo Long, Bích Long, Chuẩn Long, Hồ Long, Đình Long, Ảnh Long, Hoàng Hổ, Song Hổ, Vân Hổ, Vĩ Long,Tiến Long, Nhân Long, Chiến Hổ,Truy Hổ, Thạch Hổ, Vương Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Hoan Long, Chí Long, Cửu Long, Thủy Hổ, Chước Long, Thổ Hổ, Mãnh Hổ, Bá Hổ, Tiểu Hổ, Tôn Hổ,Chu Hổ, Du Hổ, Triệu Hổ, Nhiệm Hổ, Bố Hổ, Thủy Phụng, Thổ Phụng, Mộc Phụng, Lưu Hổ, Điêu Hổ, Đổng Hổ, Điêu Thuyền, Lưu Bị.
[1152] Truy Sơn, Hoàng Sơn, Thiết Sơn, Ẩn Sơn, Thạch Sơn, Bằng Sơn, Mãnh Sơn, Uy Sơn, Minh Sơn.
  • Cụm 6:
Cụm 6Tên server
[1154] Tiểu Mã, Đại Mã, Thần Mã, Địa Mã, Thiên Mã, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Thiên Sơn, Tàng Sơn, Cuồng Sơn, Ngọc Sơn, Quang Sơn, Thăng Sơn, Ngân Sơn.
[1149] Xích Sơn, Lôi Sơn, Trường Sơn.
[1151] Mộng Sơn, Điệp Sơn, Long Khí.

Những tính năng sẽ được liên thông sau khi bảo trì hoàn tất gồm:

 • 1. Phó bản quân đoàn có thể tổ đội liên server.
 • 2. Trò Chuyện.
 • 3. Quốc Chiến.
 • 4. Võ Khôi Tháp.
 • 5. Thôn Thiên.

Lưu ý

 • Tính năng Thôn Thiên bị reset.

Chúc Quý Thành Chủ có những giây phút thư giãn cùng Ngọa Long.

Bổn trang kính báo!