15:00 - 31/08 Bảo Trì Một Số Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Lân Phụng - Huyền Phụng - Chu Phụng trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 15:00 đến 15:15 ngày 31/08/2015.
  • Phạm vi: Lân Phụng - Huyền Phụng - Chu Phụng.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,