15:00 - 27/02 Bảo Trì Tất Cả Máy Chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 15:00 đến 17:30 ngày 27/02/2017.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long, ngoại trừ máy chủ Điệp Sơn.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game.
  • Lưu ý: Sự kiện tuần mới sẽ bắt đầu lúc 18:00.

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,