15:00 - 16/09 Bảo Trì Tổng Đài Hỗ Trợ NL

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý Thành Chủ, Ngọa Long Bổn Trang xin thông báo về việc Bảo trì Tổng Đài, lịch trình dự kiến như sau:

  • Thời gian bảo trì: 15:00 - 16/09/2017.
  • Thời gian hoạt động trở lại: 07:00 - 17/09/2017.

Trong thời gian trên, kênh hỗ trợ trực tuyến vẫn hoạt động bình thường: Hỗ trợ Ngọa Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm về sự gián đoạn trên. Nay Bổn Trang xin thông báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,