15:00 - 14/01 Bảo Trì Các Kênh Hỗ Trợ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý Thành Chủ, Bổn Trang xin thông báo về việc Bảo trì Tổng Đài, CCTalk lịch trình dự kiến như sau:

Tổng Đài Hỗ Trợ

 • Thời gian Bảo trì:
  • Từ 15:00 ngày 14/01/2016.
 • Thời Gian Hoạt Động Lại:
  • Từ 07:00 ngày 15/01/2016.

Kênh CCTalk

 • Thời gian Bảo trì:
  • Từ 15:00 ngày 14/01/2016.
 • Thời Gian Hoạt Động Lại:
  • Từ 07:00 ngày 15/01/2016.

Trong thời gian trên, Kênh Hỗ Trợ Trực Tuyến vẫn hoạt động bình thường: Hỗ trợ Ngọa Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm về sự gián đoạn trên. Nay Bổn Trang xin thông báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,