15:00 - 05/09 Di Chuyển server Xích Bích trên Vuigame

Q
uý Thành Chủ kính mến,

Để thuận tiện cho việc tham gia trải nghiệm webgame Ngọa Long của các Thành Chủ tại server Xích Bích ở cổng Vuigame, vào lúc 15:00 ngày 05/09/2014 BĐH Ngọa Long sẽ tiến hành di chuyển server Xích Bích ở cổng Vuigame sang http://ngoalong.360game.vn/ với thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian di chuyển: từ 15:00 đến 15:30 ngày 05/09/2014.
  • Thời gian duy trì cổng Vuigame: 15:00 ngày 11/09/2014.

Sau thời gian 15:00 ngày 11/09/2014, Thành Chủ không thể vào từ cổng Vuigame, chỉ có thể vào từ Trang chủ http://ngoalong.360game.vn/. Rất mong các Thành Chủ thông cảm về bất tiện này.

Bổn Trang kính báo,