14h30 - 11/02: Bảo trì máy chủ Danh Long và Giáp Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất và đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Danh Long và Giáp Long trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 14h30 - 15h00 ngày 11/02/2014.

Sau thời gian bảo trì, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thưởng. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,