14h00 Khai mở máy chủ Thủy Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Thủy Long vào lúc 14h00 hôm nay 19/12/2011.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!