14h00 - 23/07: Bảo trì một số máy chủ

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14h00 - 17h00 ngày 23/07/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Quyền Long, Đường Long, Ân Long, Bàng Long.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường.

Bổn Trang kính báo,