14h00 - 21/04: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngọa Long trong thời gian ngắn.

  • Thời gian bảo trì: 14h00 - 15h30 ngày 21/04/2013.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngọa Long.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường và trải nghiệm những điều thú vị cùng phiên bản mới.

Bổn Trang kính báo,