14h00 - 18/06: Bảo trì nâng cấp hệ thống

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Ngọa Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14h00 - 15h00 ngày 18/06/2013.
  • Phạm vi: Tất cả các máy chủ.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường.

Bổn Trang kính báo,