14h00 - 10/10: Bảo trì các máy chủ Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì một số máy chủ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14h00 - 17h00 ngày 10/10/2013.
  • Phạm vi: Bảo trì các máy chủ Vũ Long, Thiên Long, Trường Long, Hưng Long.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,