14h00 - 09/04: Bảo trì máy chủ Thiết Long và Bá Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì 2 máy chủ Thiết Long, Bá Long trong thời gian ngắn.

      • Thời gian bảo trì: 14h00 - 17h00 ngày 09/04/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Thiết Long và Bá Long.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường.

Bổn Trang kính báo,