14:00 - 30/09 Bảo trì 03 máy chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Châu Long, Khang Long, Mộc Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 - 14:30 ngày 30/09/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Châu Long, Khang Long, Mộc Long.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,