14:00 - 16/05: Bảo trì nhanh máy chủ Ẩn Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Ẩn Long trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14:00 - 14:30 ngày 16/05/2017.
  • Phạm vi: Máy chủ Ẩn Long

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,

Lưu ý

Trong thời gian bảo trì, Quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập Ngọa Long để tránh tổn thất. Mọi khiếu nại trong thời gian trên sẽ không được giải quyết.