14:00 - 12/07 Bảo Trì Máy Chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 đến 14:30 ngày 12/07/2017.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh thất thoát tài sản. Mọi khiếu nại trong thời gian trên sẽ không được giải quyết. (Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn so với dự kiến).

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,