14:00 - 08/06: Bảo trì cụm SV 1156

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ 1156 trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 14:00 - 20:00 ngày 08/06/2017.
  • Phạm vi: Cụm máy chủ 1156
Cụm Máy ChủTên Máy Chủ
1156 [Bá long] Bá Long
Vân Long
Nguyệt Long
Mộc Long
Chu Long
Thắng Long
Song Long
Bình Long
Ân Long
Bàng Long
Hy Long
Tường Long
Ngự Long

Sau thời gian bảo trì Quý Thành Chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,

Lưu ý

Trong thời gian bảo trì, Quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập Ngọa Long để tránh tổn thất. Mọi khiếu nại trong thời gian trên sẽ không được giải quyết.