14:00 - 07/07 Bảo trì máy chủ Long Hổ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Long Hổ trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 14:00 - 14:30 ngày 07/07/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Long Hổ.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,