12h00 khai mở máy chủ Mộc Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Mộc Long vào lúc 12h hôm nay 16/12/2011.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!