12 giờ: Bảo trì máy chủ Thổ Long

Ngọa Long bổn trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thổ Long vào lúc 12 giờ ngày 26/03/2012 để nâng cấp hệ thống.

Bảo trì máy chủ Thổ Long

12 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26/03/2012

Ngọa Long xin được phép cáo lỗi vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể trở lại chơi game bình thường.

Trân trọng cảm ơn!