12/09: Giảm giá cực Hot cho các hoạt động

Q
uý thành chủ thân mến!

Cấp báo từ ngoài biên cương xa xôi gửi về, lương thực cung cấp cho các Võ Tướng đang dần cạn kiệt. Chúa Công ngay lập tức hạ lệnh giảm giá các hoạt động để quý thành chủ có thể rèn binh mài mã cho mình, chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo sắp diễn ra!

Thời gian

  • Thời gian: 04h00 ngày 12/09/2013 - 04h00 ngày 15/09/2013.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, các thành chủ tham gia các hoạt động sau đây sẽ được giảm giá từ 10% - 50% cực kỳ hấp dẫn:

Hạng mục giảm giáMức giảm giá
Đúc 10%
Xóa thời gian chờ thăng cấp kiến trúc 20%
Thu nhanh 20%
Tăng tiền võ tướng 20%
Chuyển sinh hết/ Vàng 20%
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 20%
Cưỡng chế trò truyện 20%
Tạo mới mục huấn luyện 20%
Cưỡng chế huấn luyện 20%
Giá đập bình 20%
Xóa thời gian chờ tìm mỹ nhân 25%
Cầu phúc võ hồn 25%
Phái thương khách khắc văn 25%