12/04 - Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản Mới

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành cập nhật Phiên Bản Mới - Thiện Trận Xảo Biến, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 07:00 đến 12:00 ngày 12/04/2018.
  • Phạm vi: Tất cả server Ngọa Long.
  • Ảnh hưởng: 
    • Trong thời gian bảo trì, quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.
    • Nhân vật dưới cấp 80, không có lịch sử nạp Vàng vào Ngọa Long sẽ bị xóa.
  • Nội dung bảo trì: Cập nhật Phiên Bản Mới - Thiện Trận Xảo Biến.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, Thành Chủ vui lòng không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh thất thoát tài sản. Mọi yêu cầu hỗ trợ - khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Trân trọng,