12:00 - 14/02 Ưu hóa một số tính năng trong Ngọa Long

Vào khoảng 12:00 sáng ngày 14/02/2015, Ngọa Long sẽ tiến hành ưu hóa một số tính năng, trong thời gian này Quý Thành Chủ vẫn có thể tham gia game bình thường, riêng máy chủ Minh Phụng bảo trì từ 12:00 - 12:15. Thông tin cụ thể như sau:

  • Ưu hóa tính năng Đỉnh Đỉnh Phong.
    • Khu vực Chiêu Mộ phần Tửu Quán sẽ được điều chỉnh như trong hình.
    • Thành chủ có thể sử dụng chức năng Hội đàm trong Tửu Quán để chiêu mộ các Võ tướng.

  • Tạm đóng 2 mưu kế Công Thành 3 và Mãnh Tướng 3.

  • Và 1 số ưu hóa nội dung hiển thị khác.

Quý Thành Chủ tham gia game Ngọa Long gặp những vấn đề khó khăn vui lòng gửi thông tin tại: hotro.zing.vn .