12:00 - 07/02 Bảo Trì Một Số Máy Chủ Ngọa Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ : Thổ Long, Kim Long, Hỏa Long trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 12:00 đến 13:00 ngày 07/02/2017.
  • Phạm vi: Thổ Long, Kim Long, Hỏa Long.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game, các Hoạt Động Hàng Ngày, Hoạt Động Nạp và Tiêu Phí có thể bị reset. 

Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,