11h00 - 02/07: Bảo trì máy chủ Hoàng Long

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp hệ thống, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Hoàng Long trong thời gian ngắn.

  • Thời gian bảo trì: 11h00 - 11h30 ngày 02/07/2013.
  • Phạm vi: Máy chủ Hoàng Long.

Chân thành cáo lỗi cùng quý thành chủ vì sự bất tiện này. Sau thời điểm trên, quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường.

Bổn Trang kính báo,