11h khai mở Tàng Long

Quý thành chủ kính mến!

Như đã thông báo, Ngọa Long bổn trang sẽ khai mở máy chủ Tàng Long vào lúc 10 giờ ngày 20/01/2012. Tuy nhiên, để đẩm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, bổn trang xin được dời thời gian đến 11 giờ. Kính mong quý thành chủ gần xa thứ lỗi vì sự bất tiện này.

Cùng với sự kiện khai mở máy chủ sẽ có rất nhiều hoạt động nhiệt náo đi kèm với phần thưởng lớn:

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!