11:00 - 25/12 Bảo trì máy chủ Huyền Phụng

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Huyền Phụng trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 11:00 - 11:15 ngày 25/12/2014.
  • Phạm vi: Máy chủ Huyền Phụng.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,