10h00 - 22/10: Bảo trì trang chủ Ngọa Long Mobile

Q
uý thành chủ thân mến!

Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng Closed Beta - Xóa Nhân Vật của Ngọa Long Mobile, Bổn Trang sẽ bảo trì trang chủ m.ngoalong.zing.vn trong thời gian ngắn. Theo đó từ 10h00 - 22/10/2013, Ngọa Long sẽ có 2 phiên bản hoàn toàn riêng biệt là Ngọa LongNgọa Long Mobile.

  • Thời gian bảo trì: 10h00 - 11h30 ngày 22/10/2013.
  • Nội dung: Bảo trì trang chủ Ngọa Long mobile.

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể trải nghiệm giao diện hoàn toàn mới trên trang chủ Ngọa Long Mobile.

Kính báo,