10h00 - 14/05: Khai mở máy chủ Du Long

Q

uý thành chủ kính mến!

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của các thành chủ, vào lúc 10h00 ngày 14/05/2013, máy chủ Du Long sẽ chính thức được khai mở. Khi tham gia máy chủ mới, quý thành chủ sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu.

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h00 ngày 14/05/2013.
  • Kết thúc: 10h00 ngày 28/05/2013.

Phần thưởng

Phần thưởng của Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu chia làm 10 hạng mục. Quý thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng Chiến Công, Bạc, Rượu, Thịt, Bánh Bao, Ngọc Cam, Ngọc Tím và Hồn Tướng, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành của võ tướng!

HạngBạcCCRượuThịtBánh baoNgọc camNgọc tímHồn tướng
1 20,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500  30,000 
2 15,000,000 800,000 120 400 300  20,000 
3 10,000,000 500,000 100 300 150  400  10,000 
4-10 5,000,000 300,000 60 200 300 

Các hoạt động ingame

Khi quý thành chủ đạt đến các đẳng cấp nhất định, các hoạt động ingame sẽ lần lượt xuất hiện để các thành chủ tham gia.

Hoạt động ingameĐiều kiện tham gia
Cấp yêu cầuĐiều kiện khác
Lôi đài Cấp 60  
Vương vị tranh đoạt Cấp 80  
Đoạt thành chiến Cấp 81  
Võ Khôi Tháp - Vượt phó bản Man Di
Thương Khách Khắc Văn Cấp 100  
Phụ Chính Đại Thần Cấp 110  
Thương nhân thần bí Cấp 110  
Quốc chiến Cấp 110 Mùa xuân 190
Dinh Phủ Cấp 120  
Cảng Cấp 130  
Chống hải tặc Cấp 130 Mùa xuân 190

Quy tắc

  • Vào lúc 10 giờ ngày 28/05/2013, BĐH sẽ chốt danh sách Sức chiến đấu tại máy chủ Du Long.
  • Thời gian trao thưởng: Thứ 3 ngày 28/5/2013, các thành chủ nằm trong Top 10 Sức chiến đấu sẽ được gửi phần thưởng trực tiếp vào tài khoản.

Hẹn gặp lại các thành chủ tại Du Long để cùng Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ với Ngọa Long!