10h Khai mở máy chủ Bạch Long

Quý thành chủ kính mến!

Để giúp quý thành chủ dễ dàng vào game, Ngọa Long bổn trang tiếp tục khai mở thêm máy chủ Bạch Long vào lúc 10h hôm nay 24/12/2011.

Chúc quý thành chủ khởi nghiệp vạn thắng!