10 thành chủ nhận Bách thú chiến đồ đao

Quý thành chủ kính mến,

Bách Thú Chiến Đồ Đao - vũ khí quý hiếm của Ngọa Long - là phần thưởng dành cho thành chủ xuất sắc vượt phó bản Mạnh Hoạch - Man Di. Để vượt được bản đồ này và giành lấy Bách Thú Chiến Đồ Đao, đẳng cấp của vị anh hùng cũng phải vượt mức 80. Hơn nữa, tương truyền, tại mỗi cụm máy chủ chỉ tồn tại 10 cây đao như thế!

Tuy nhiệm vụ trên khó khăn và đầy thử thách, nhưng chỉ trong hai tuần, các thành chủ tại máy chủ Thiên Long đã xuất sắc nâng cao đẳng cấp và giành được chiến thắng vẻ vang.

Dưới đây là những thành chủ đã giành được vũ khí khủng và chiến báo kèm theo:

STT Thành chủ Chiến báo
1 Mỉm cười
http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12000320434232616
2 Mã Siêu http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=1200040557249880
3 Drago http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12000412551222215
4 Mùa Đông http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=1200041756027739
5 Trời Đánh http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=12000507074624113
6 MrYing http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12000519033922769
7 HeoCon http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=1200051920203971
8 RoseKiller http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=12000708365914549
9 Đại Bá Vương http://s14.idngoalong.zing.vn?bid=1200070932299540
10 MrWonLee http://s14.idngoalong.zing.vn/?bid=1200071230157706

Cám ơn quý thành chủ đã tham gia chương trình! Phần thưởng dành cho quý thành chủ như sau:

Thứ tự Phần thưởng
Vàng Bạc
1 3.000 2.000.000
2 2.000 1.500.000
3 1.500 1.500.000
4 1.000 1.000.000
5 1.000 1.000.000
6 1.000 1.000.000
7 1.000 1.000.000
8 1.000 1.000.000
9 1.000 1.000.000
10 1.000 1.000.000

Rất mong quý thành chủ sẽ tiếp tục ủng hộ Ngọa Long ở những sự kiện về sau!