10:30 - 30/08 Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì tất cả máy chủ trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 10:30 đến 11:00 ngày 30/08/2015.
  • Phạm vi: Tất Cả Máy Chủ.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,