10:30 - 27/12 Bảo Trì Máy Chủ Thổ Long

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiếp tục tiến hành liên thông cụm máy chủ [1140] Kim Long 2, Bổn Trang sẽ bảo trì cụm máy chủ Thổ Long để thao tác xóa dữ liệu các nhân vật đã không đăng nhập vào Ngọa Long trong một thời gian dài. Thông tin cụ thể như sau:

 • Thời gian bảo trì: Từ 10:30 đến 16:00 ngày 27/12/2016.
 • Phạm vi: Cụm máy chủ Thổ  Long.
 • Mục đích: Xóa nhân vật để tiến hành liên thông cụm máy chủ [1140] Kim Long 2.
 • Điều Kiện Xóa Nhân Vật:
  • Cấp thành chủ thấp hơn cấp 60.
  • Không có dữ liệu nạp Vàng vào Ngọa Long
 • Ảnh hưởng:
  •  Trong thời gian bảo trì  quý Thành Chủ không thể đăng nhập được vào game.
  •  Hệ thống sẽ reset toàn bộ sự kiện Nạp - Tiêu Phí Vàng.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, quý Thành Chủ tuyệt đối không đăng nhập vào Ngọa Long để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mọi tổn thất về tài khoản do đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì trên BĐH Ngọa Long sẽ không chịu trách nhiệm.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này, mong quý Thành Chủ thông cảm bỏ qua. Nay Bổn Trang kính báo để quý Thành Chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,