10:30 - 19/06: Bảo trì nhanh cụm SV 1128

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ 1128 trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 10:30 - 11:30 ngày 19/06/2017.
  • Phạm vi: Cụm máy chủ 1128
Cụm Máy ChủTên Máy Chủ
1128  Đại Long
Phi Long
Mãnh Long
Danh Long
Giáp Long
Châu Long
Y Long
Chính Long
Phục Hổ
Hạ Long
Mộc Hổ
Xích Bích
Nam Long
Phát Long

Sau thời gian bảo trì Quý Thành Chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,

Lưu ý

Trong thời gian bảo trì, Quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập Ngọa Long để tránh tổn thất. Mọi khiếu nại trong thời gian trên sẽ không được giải quyết.