10:30 - 03/03 Bảo trì máy chủ Thần Phụng

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Thần Phụng trong thời gian như sau:

  • Thời gian bảo trì: Từ 10:30 đến 10:45 ngày 03/03/2015.
  • Phạm vi: Máy chủ Thần Phụng.
  • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.

Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hơn hoặc muộn hơn so với dự kiến.

Rất mong quý Thành Chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,