10:00 - 27/04 Khai Mở Máy Chủ Thần Khí

Q uý Thành Chủ kính mến!

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của các Thành Chủ, vào lúc 10:00 ngày 27/04/2017, máy chủ Thần Khí sẽ chính thức được khai mở. Khi tham gia máy chủ mới, quý thành chủ sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu.

Thời gian & Thể lệ

  • Thời gian: Từ 10:00 ngày 27/04/2017 - 17:00 ngày 11/05/2017.
  • Thể lệ: Vào lúc 17:00 ngày 11/05/2017, BĐH sẽ chốt danh sách Sức chiến đấu tại máy chủ Thần Khí.
  • Thời gian trao thưởng: Sau 3 ngày khi kết thúc Đua Top, các thành chủ nằm trong Top 10 Sức chiến đấu sẽ được gửi phần thưởng trực tiếp vào tài khoản.

Phần thưởng

Phần thưởng của Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu chia làm 10 hạng mục. Quý thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng Chiến Công, Bạc, Rượu, Thịt, Bánh Bao, Ngọc Cam, Ngọc Tím và Hồn Tướng, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành của võ tướng!

HạngBạcCCRượuThịtBánh baoNgọc camNgọc tímHồn tướng
1 25,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500 50 30,000
2 20,000,000 800,000 120 400 500 300 100 20,000
3 15,000,000 500,000 100 300 200 150 200 10,000
4-10 10,000,000 300,000 60 200 100 50 300 5,000

Tích lũy nạp thẻ

Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy nạp đủ 100 Vàng  sẽ nhận được 2 bộ trang bị.

Nạp thêm 880 Vàng nhận bộ trang bị Chiếu Dạ (hoàn toàn mới).

Lưu ý: Hoạt động chỉ diễn ra trong 2 tuần kể từ ngày server Thần Khí được khai mở.

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Các hoạt động ingame

Khi quý thành chủ đạt đến các đẳng cấp nhất định, các hoạt động ingame sẽ lần lượt xuất hiện để các thành chủ tham gia.

Hoạt động ingameĐiều kiện tham gia
Cấp yêu cầuĐiều kiện khác
Lôi đài Cấp 60
Vương vị tranh đoạt Cấp 80
Đoạt thành chiến Cấp 81
Võ Khôi Tháp - Vượt phó bản Man Di
Thương Khách Khắc Văn Cấp 100
Phụ Chính Đại Thần Cấp 110
Thương nhân thần bí Cấp 110
Quốc chiến Cấp 110 Mùa xuân 190
Dinh Phủ Cấp 120
Cảng Cấp 130
Chống hải tặc Cấp 130 Mùa xuân 190

Giác Ngộ Thần Tướng

Một hoạt động vô cùng mới lạ và đặc sắc vừa được ra mắt đến quý thành chủ. Tham gia sự kiện "Giác Ngộ Thần Tướng", quý thành chủ sẽ nhận được những phần thưởng như Bánh Bao, Thịt, Rượu, Trân Châu... khi giác ngộ Thần Tướng thành công.

Đối tượng

  • Đối tượng: Áp dụng cho các máy chủ mới mở của Ngọa Long.

Nội dung

Trong Thời gian hoạt động, giác ngộ thành công sẽ được nhận lại các Bánh Bao, Rượu, Thịt, Trân Châu, Ngọc Bôi, Kim Lô...

Giác Ngộ TướngPhần thưởngSố lượng
Quách Gia Bánh Bao 1000
Thịt 380
Rượu 100
Trân Châu 1200
Ngọc Bôi 580
Kim Lô 240
Chu Du Bánh Bao 1000
Thịt 380
Rượu 100
Trân Châu 1200
Ngọc Bôi 580
Kim Lô 240
Gia Cát Lượng Bánh Bao 1000
Thịt 380
Rượu 100
Trân Châu 1200
Ngọc Bôi 580
Kim Lô 240

Hẹn gặp lại các thành chủ tại Thần Khí để cùng Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ với Ngọa Long!

Kính báo,