10:00 - 22/08: Bảo trì nhanh cụm SV 1162

Q
uý thành chủ thân mến!

Để tiến hành nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ 1162 trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian bảo trì: 10:00 - 10:30 ngày 22/08/2017.
  • Phạm vi: Cụm máy chủ 1162
  • Nội dung: Cập nhật ưu hóa tính năng thôn thiên.
Cụm Máy ChủTên Máy Chủ
1162 Thiết Khí
Ẩn Khí
Thạch Khí

Sau thời gian bảo trì quý thành chủ có thể đăng nhập vào Ngọa Long bình thường. Rất mong quý thành chủ thông cảm vì sự bất tiện này.

Kính báo,

Lưu ý

Trong thời gian bảo trì, Quý Thành Chủ vui lòng không đăng nhập Ngọa Long để tránh tổn thất. Mọi khiếu nại trong thời gian trên sẽ không được hỗ trợ.