[1 triệu Uy Danh] Gửi email xác thực

Quý thành chủ kính mến,

Sự kiện 1 triệu Uy Danh tại máy chủ Truy Long đã khép lại vào hết ngày 30/03/2012. Phần thưởng dành cho quý thành chủ đạt điều kiện bao gồm:

5.000.000 Bạc

2.000.000 Chiến Công

Bổn trang đang tiến hành gửi code thưởng cho quý thành chủ có trong danh sách dưới đây:

STT Lựa chọn   Phần thưởng
1 HeoCon 1.000.000 Thục
2 J 1.000.000 Ngô
3 thoigian1 1.000.000 Ngô
4 EdogawaConan 1.000.000 Ngụy
5 Baanhem 1.000.000 Ngụy
6 garena 1.000.000 Ngụy
7 Ut1kung 1.000.000 Ngụy
8 Ven 999.669 Thục
9 Triệu Vũ 998.800 Thục
10 shidZ 998.090 Ngô
11 zBáĐạo 996.664 Thục

Các thành chủ có tên trong danh sách vui lòng nhanh chóng gửi email xác thực thông tin đến bổn trang để được nhận thưởng.

  • Địa chỉ email: sukienngoalong@zing.vn
  • Tiêu đề: Nhận thưởng 1 triệu UD

Nội dung:

- Zing ID:

- Tên nhân vật:

Bổn trang kính báo!