09/09: Bảo trì Nghênh Khách Đường Tp.Hồ Chí Minh

Q
uý thành chủ thân mến!

Nhằm nâng cấp hệ thống và mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho quý thành chủ, Bổn Trang xin thông báo về việc Bảo trì Nghênh Khách Đường TP.HCM, các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng tại khu vực miền Nam, lịch trình dự kiến như sau:

Dịch vụThời gian bảo trìHoạt động trở lại
Nghênh Khách Đường TP.HCM Thứ 2 Ngày 09/09/2013 08h00 Ngày 10/09/2013
Các Trạm thông tin miền Nam

Ngọa Long - Web game hay

Lưu ý

Trong thời gian kể trên, các kênh hỗ trợ sau vẫn hoạt động bình thường:

  • Hỗ trợ trực tuyến hotro.zing.vn.
  • Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng.

Rất mong quý thành chủ thông cảm về sự gián đoạn trên. Nay Bổn Trang xin thông báo để quý thành chủ kịp thời cập nhật thông tin.

Kính báo,