09:00 - 13/10 Khai mở máy chủ Ngân Phụng

Q

uý Thành Chủ kính mến!

Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của các thành chủ, vào lúc 09:00 ngày 13/10/2014, máy chủ Ngân Phụng sẽ chính thức được khai mở. Khi tham gia máy chủ mới, quý thành chủ sẽ có cơ hội thử thách bản thân ở Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu.

Webgame Ngọa Long - máy chủ mới

Thời gian & Thể lệ

  • Thời gian: Từ 09:00 ngày 13/10/2014 - 17:00 ngày 27/10/2014.
  • Thể lệ: Vào lúc 17:00 ngày 27/10/2014, BĐH sẽ chốt danh sách Sức chiến đấu tại máy chủ Ngân Phụng.
  • Thời gian trao thưởng: Sau 3 ngày khi kết thúc Đua Top, các thành chủ nằm trong Top 10 Sức chiến đấu sẽ được gửi phần thưởng trực tiếp vào tài khoản.

Phần thưởng

Phần thưởng của Sự kiện Đua Top Sức Chiến Đấu chia làm 10 hạng mục. Quý thành chủ sẽ được nhận những phần thưởng Chiến Công, Bạc, Rượu, Thịt, Bánh Bao, Ngọc Cam, Ngọc Tím và Hồn Tướng, sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình trưởng thành của võ tướng!

HạngBạcCCRượuThịtBánh baoNgọc camNgọc tímHồn tướng
1 25,000,000 1,000,000 150 500 1,000 500 50 30,000
2 20,000,000 800,000 120 400 500 300 100 20,000
3 15,000,000 500,000 100 300 200 150 200 10,000
4-10 10,000,000 300,000 60 200 100 50 300 5,000

Tích lũy nạp thẻ

Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy nạp đủ 100 Vàng sẽ nhận được phần thưởng:

Phần thưởngHình ảnhSố lượng
Mặc Dương 01
Tử Tinh 01
Hàn Phi Tử 01
Chiến Công 100.000
Bạc 100.000

Tri ân Quân Đoàn

  • Thời gian hoạt động: 9 ngày tính từ ngày mở server mới.
  • Quân Đoàn đạt đến cấp 100 là có thể nhận phần thưởng. Lúc đó, quân đoàn trưởng có thể nhấn nút nhận thưởng trên giao diện của hoạt động và ngay sau đó sẽ có thư thông báo nhận thưởng đến cho từng thành viên trong quân đoàn. Các thành viên cũng sẽ vào giao diện hoạt động để nhận thưởng.
  • Phần thưởng theo từng chức danh của các thành chủ trong Quân Đoàn:
Chức danh thành viên trong Quân ĐoànBạcChiến CôngNgọc TímNgọc CamHồn Tướng
Đoàn Trưởng Level x 8000 150.000 60 30 500
Đoàn Phó Level x 7000 120.000 50 20 400
Đốc Quân Level x 5000 80.000 30 10 300
Vạn Phu Trưởng Level x 3000 60.000 25 5 200
Thiên Phu Trưởng Level x 2000 45.000 20 3 100
Bách Phu Trưởng Level x 1000 35.000 15 2 -
Đội Trưởng Level x 750 25.000 10 - -
Thành Viên Level x 500 15.000 - - -

Các hoạt động ingame

Khi quý thành chủ đạt đến các đẳng cấp nhất định, các hoạt động ingame sẽ lần lượt xuất hiện để các thành chủ tham gia.

Hoạt động ingameĐiều kiện tham gia
Cấp yêu cầuĐiều kiện khác
Lôi đài Cấp 60
Vương vị tranh đoạt Cấp 80
Đoạt thành chiến Cấp 81
Võ Khôi Tháp - Vượt phó bản Man Di
Thương Khách Khắc Văn Cấp 100
Phụ Chính Đại Thần Cấp 110
Thương nhân thần bí Cấp 110
Quốc chiến Cấp 110 Mùa xuân 190
Dinh Phủ Cấp 120
Cảng Cấp 130
Chống hải tặc Cấp 130 Mùa xuân 190

Hẹn gặp lại các thành chủ tại Ngân Phụng để cùng Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ với Ngọa Long!

Kính báo,