08/08 - Bảo Trì Cập Nhật Bản Khắc Phục Lỗi

Q
uý Thành Chủ thân mến!

Nhận được phản hồi từ Quý Thành Chủ, Bổn Trang đã tiến hành sửa lỗi.
Để tiến hành cập nhật bản khắc phục lỗi trong Phiên Bản Mới - Lưu Tinh Truy Nguyệt, cũng như cải thiện chất lượng phục vụ. Bổn Trang đã tiến hành bảo trì tất cả máy chủ Ngọa Long trong thời gian như sau:

 • Thời gian bảo trì: Từ 11:05 đến 11:55 ngày 08/08/2018.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngọa Long.
 • Ảnh hưởng: Trong thời gian bảo trì, quý Thành chủ không thể đăng nhập vào game.
 • Nội dung bảo trì: Cập nhật và sửa lỗi trong Phiên Bản Mới - Lưu Tinh Truy Nguyệt.

N
ội dung của bản khắc phục lỗi lần này bao gồm những cập nhật sau:

 • Tính năng VIP Chí Tôn: đã cập nhật bổ sung phần thưởng VIP từ cấp 11 đến cấp 15. Nhưng giao diện hiển thị phần thưởng tạm thời vẫn chưa thể hoàn thành, Quý Thành Chủ có thể tham khảo ở bảng bên dưới.
 • Số lượng Bạc, Chiến Công và Hồn Tướng nhận được tính theo công thức:
  Cấp hiện tại x Hệ số = Số lượng nhận được.
  Ví dụ: Cấp Thành Chính là 100 thì số lượng bạc nhận được là: 100 x 10,000 = 1,000,000.
 • Danh phẩm nhận được từ VIP 11 đến VIP 13 là Phụng Hương Nang *1, cấp VIP 14 và 15 nhận được Ngọc Trạc *1.
Cấp VIPBạcChiến CôngHồn TướngQuân CôngTử NgọcTranh NgọcQuân LệnhDanh Phẩm
VIP 11 Hệ số:
10,000
Hệ số:
1,000
Hệ số:
20
300 50 50 20
VIP 12 Hệ số:
10,000
Hệ số:
1,000
Hệ số:
20
300 60 60 30
VIP 13 Hệ số:
10,000
Hệ số:
1,000
Hệ số:
20
300 70 70 40
VIP 14 Hệ số:
10,000
Hệ số:
1,000
Hệ số:
20
300 80 80 50
VIP 15 Hệ số:
12,000
Hệ số:
1,200
Hệ số:
30
350 90 90 60
 • Sửa lỗi hiển thị:
 • Giao diện nhận quà Lì xì may mắn.
 • Giao diện chiến báo bị mất ảnh nền (phó bản: Phạt Ngô - Quảng Lăng Chiến và Thiên Công Nộ - Hoàng Cân Tái Khởi).
 • Icon hoàn thành nhiệm vụ [Phủ Sách Lược].
Trong thời gian trải nghiệm Ngọa Long, nếu Quý Thành Chủ gặp bất kỳ sự bất tiện nào có thể phản hồi với BĐH tại trang tiếp nhận thông tin hỗ trợ: Ngọa Long - CSKH TALKTV.
Ngọa Long VNG
Bổn Trang kính bút!