07:00 - 21/11 Bảo trì đường dây Hotline

Q
uý Khách Hàng thân mến,

Ban Điều Hành thông báo đến các Khách Hàng về việc Bảo trì đường dây Hotline và CCTalk , lịch trình dự kiến như sau:

  • Thời gian: Từ 07:00 ngày 21/11 đến 07:00 sáng ngày 23/11.
  • Các dịch vụ: Đường dây Hotline và Kênh hỗ trợ Cctalk.
  • Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, kênh hỗ trợ trực tuyến hotro.zing.vn vẫn hoạt động bình thường.

Rất mong các Khách Hàng thông cảm về sự gián đoạn trên.

Ban Điều Hành xin thông báo để Khách Hàng kip thời cập nhật.

Nay kính báo,