04h00 - 28/09: Nạp Cao Thưởng Lớn mang lại những phần thưởng hấp dẫn!

Q
uý thành chủ thân mến,

Khép lại Bảng I thi đấu Đại Quốc Chiến, binh lực của các nước gần như đã cạn kiệt, lương thảo đang thiếu trầm trọng. Để tiếp thêm sức mạnh cho các thành chủ ở Bảng II bước vào Đại Quốc Chiến, Bổn Trang xin được ra mắt sự kiện Nạp Cao Thưởng Lớn với những phần thưởng phong phú!

Thời gian và đối tượng

  • Thời gian: 04h00 ngày 28/09/2013 đến 04h00 ngày 01/10/2013.
  • Đối tượng: Tất cả các thành chủ nạp vàng vào Ngọa Long trong thời gian quy định.

Thể lệ

  • Khi thành chủ đổi Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long, tùy theo các mức nạp sẽ nhận được các phần thưởng gồm: Bạc, Chiến Công, Ngọc Cam, Bánh Bao, Rượu, Thịt.
  • Việc nạp và quy đổi Zing Xu vào game có giá trị cộng dồn trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Khi giá trị cộng dồn bằng với hạn mức ở bảng trên sẽ nhận được gói thưởng tương ứng.
  • Ví Dụ:
  • Lần 1: Nạp và quy đổi 1,000 Zing Xu thành Vàng trong game  Ngọa Long: sẽ nhận được phần thưởng Loại 1.
  • Lần 2: Nạp và quy đổi thêm 3,000 Zing Xu thành Vàng trong game Ngọa Long sẽ nhận thêm được phần thưởng Loại 2, 3 và 4.
  • Tương tự cho những lần tiếp theo.

Phần thưởng

Vàng nạpPhần thưởng
BạcChiến CôngNgọc CamBánh BaoThịtRượu
1.000 1.000.000 50.000 50 30 20 3
2.000 1.500.000 80.000 70 50 30 5
3.000 1.800.000 100.000 90 100 40 7
4.000 2.200.000 120.000 120 150 50 9
5.000 3.000.000 150.000 150 200 70 12
10.000 4.000.000 200.000 180 250 90 15
20.000 5.000.000 250.000 200 300 120 19
50.000 7.000.000 320.000 250 350 150 29
100.000 9.000.000 400.000 300 400 190 39
200.000 12.000.000 480.000 350 500 250 59
500.000 15.000.000 550.000 400 600 400 99