04h00 - 21/11: Bắt đầu hoạt động giảm giá cực hot!

Q
uý thành chủ thân mến!

Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Bổn Trang sẽ ưu đãi giảm giá các hoạt động cho quý thành chủ. Hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng sức mạnh cho mình nhé!

Thời gian

  • Thời gian: 04h00 ngày 21/11/2013 - 04h00 ngày 25/11/2013.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, các thành chủ tham gia các hoạt động sau đây sẽ được giảm giá từ 10% - 50% cực kỳ hấp dẫn:

Hạng mục giảm giáMức giảm giá
Trùng Tu Binh Chủng 10%
Đúc 10%
Hội Đàm Tửu Quán 20%
Đập Bình (dùng búa, bom) 20%
Mua Quân Lệnh 20%
Cưỡng Chế Trò Truyện 20%
Tạo Mới Mục Huấn Luyện Quý Tử 20%
Cưỡng Chế Huấn Luyện (Quý Tử) 20%
Mở Chúc Phúc (huấn luyện Quý Tử) 20%
Tím Cao Cấp (Dinh Phủ) 20%
Trùng Tu Môn Học 25%
Xóa Thời Gian Đến Nơi Khác (Tri Kỷ) 25%
Võ Hồn Cầu Phúc 30%
Mời Thương Nhân 50%