04h00 - 18/07: Giảm giá cực HOT cho các hoạt động

Q
uý thành chủ thân mến!

Cấp báo từ ngoài biên cương xa xôi gửi về, lương thực cung cấp cho các Võ Tướng đang dần cạn kiệt. Chúa Công ngay lập tức hạ lệnh giảm giá các hoạt động để quý thành chủ có thể rèn binh mài mã cho mình, chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo sắp diễn ra!

Thời gian

  • Thời gian: 04h00 ngày 18/07/2013 - 04h00 ngày 20/07/2013.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, các thành chủ tham gia các hoạt động sau đây sẽ được giảm giá từ 10% - 50% cực kỳ hấp dẫn:

Hạng mục giảm giáMức giảm giá
Trùng tu binh chủng 10%
Cưỡng chế trò truyện 20%
Tạo mới mục huấn luyện Quý Tử 20%
Cưỡng chế huấn luyện Quý Tử 20%
Mở chúc phúc (Huấn luyện Quý Tử) 20%
Tìm cao cấp (Dinh phủ) 20%
Trùng tu môn học 25%
Xóa thời gian đến nơi khác (Tri kỷ) 25%
Võ hồn cầu phúc 30%
Mời thương nhân 50%